Pomoc Pomoc

Bezpośredni kontakt z Centrum Wsparcia jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres krs@ms.gov.pl lub pod nr tel.: (71) 748 96 00.

Zgłoszenia wysłane drogą elektroniczną w celu umożliwienia sprawniejszej obsługi powinny zawierać minimum:

  • Dane kontaktowe (Imię, Nazwisko i/lub instytucja, prawidłowy adres e-mail, nr telefonu).
  • Nazwę systemu operacyjnego i jego wersję (np. Windows 7, WIndows 10, OS MAC 10.13).
  • Nazwę przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 59.0.2 (64 bity), Google Chrome 65.0.3325.181)
  • Czas wystąpienia błędu: datę, godzinę.
  • Miejsca wystąpienia błędu: na jakim oknie / formatce wystąpił błąd: (np. Moje konto, Moje przedsiębiorstwa, podczas wypełniania kroku 3. Umowy spółki, składania podpisu, opłaty itp.)
  • Widok ekranu z błędem (Print Screen)
  • Dla już zgłoszonych wcześniej spraw orzymany z systemu numer zgłoszenia w temacie wiadomości mailowej.

Informujemy, że pracownicy Centrum Wsparcia nie udzielają porad prawnych. Pracownicy Centrum Wsparcia udzielają jedynie pomocy technicznej przy obsłudze portalu S24.

W przypadku pytań merytorycznych dotyczących rejestracji należy zwrócić się do osoby uprawnionej. Zgodnie z obowiązującymi na terenie Polski przepisami prawnymi do udzielania pomocy prawnej uprawnieni są TYLKO adwokaci, radcowie prawni oraz w niektórych przypadkach doradcy podatkowi.

Dokumentacja użytkownika w formacie PDF

Instrukcja składania podpisu kwalifikowanego w portalu eKRS

Instrukcja tworzenia i obsługi kont w portalu eKRS

Instrukcja konfiguracji komponentu Szafir dla systemu operacyjnego MAC OS

Rejestracja spółka z o.o. w formacie PDF

Zmiany spółka z o.o. w formacie PDF

Rejestracja spółka jawna w formacie PDF

Zmiany spółka jawna w formacie PDF

Rejestracja spółka komandytowa w formacie PDF

Zmiany spółka komandytowa w formacie PDF

Wniosek Z30 w formacie PDF