Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Ostrzeżenie

Jedyną opłatą pobieraną przez Ministerstwo Sprawiedliwości podczas rejestracji wniosków rejestrowych i zmianowych jest opłata dokonywana przez Użytkownika przy wysyłaniu wniosku do Sądu Rejestrowego.

 1. W jaki sposób można podpisać dokumenty?

Dokumenty w systemie możesz podpisać poprzez:

- podpis elektroniczny kwalifikowany: jest to podpis zakupiony od dostawcy certyfikatów kwalifikowanych rekomendowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości na stronie http://www.nccert.pl/,

- podpis Profilem Zaufanym: aby uzyskać taką możliwość należy przejść do strony http://epuap.gov.pl/wps/portal i postępować zgodnie z instrukcjami.

 1. Jak udostępnić spółkę i edytować uprawnienia?

Aby udostępnić sprawę innemu użytkownikowi systemu musisz najpierw przejść do tej sprawy, a następnie kliknąć  przycisk Udostępnij.

System wyświetla tabelę, pod którą znajduje się opcja Udostępnij sprawę użytkownikowi oraz Edytuj uprawnienia.

 1. Czy system sam dołączy wypełnione dokumenty do wniosku?

System dołącza do wniosku rejestracyjnego dokumenty, które są obligatoryjne. Dokumenty dodatkowe musisz dołączyć ręcznie klikając przycisk Wybierz. W przypadku wniosku zmianowego każdy wypełniony dokument musisz dołączyć ręcznie.

 1. Do jakiego Sądu skierować wniosek rejestracyjny/zmianowy?

Wnioski należy kierować do sądu według właściwości miejscowej. Właściwość miejscowa sądów dostępna jest pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/siedziby-i-obszary-wlasciwosci-wydzialow-gospodarczych-krs

 1. Dlaczego na wniosku nie wyświetla się ulica?

PAMIETAJ, ŻE JEŚLI W MIEJSCOWOŚCI WYSTĘPUJĄ ULICE NALEŻY JE WPISYWAĆ W KAŻDYM MIEJSCU, W KTÓRYM WYPEŁNIANIE SĄ DANE ADRESOWE.

A. Wprowadzając na formularzu nazwę ulicy wpisz pełną nazwę zgodną ze słownikiem TERYT.

B. Uwaga! Dotyczy miast: Wrocław, Łódź, Kraków, Poznań, Warszawa.

Przy sporządzaniu umowy spółki upewnij się, że miejscowość wprowadzona jako siedziba spółki zawiera w słowniku TERYT ulicę, którą chcesz wybrać na wniosku.

Wniosek niezawierający nazwy ulicy zostanie uznany przez sąd za nieprawidłowo wypełniony.

Sporządzając umowę spółki wprowadź siedzibę spółki wybierając nazwę miejscowości zgodną ze słownikiem TERYT.

Wskazana w umowie siedziba spółki zostanie automatycznie wprowadzona na formularz wniosku.

Na wniosku wprowadź nazwę ulicy przypisaną podlegającą w słowniku TERYT do miejscowości (siedziby) wskazanej w umowie.

Przykład:

 1. W jaki sposób wybrać przedmiot działalności we wniosku rejestracyjnym?

We wniosku rejestracyjnym musisz wskazać 1 przedmiot przeważającej działalności. Przedmiot ten musi być rozwinięty do poziomu podklasy.

Z dostępnych kodów wybranych w umowie można przenieść 9 pozostałych kodów PKD do wniosku, które będą ujawnione na aktualnym wydruku KRS. W przypadku braku przeniesienia dostępnych kodów z umowy do wniosku (w miejsce pozostałe kody PKD), we wniosku (oraz na aktualnym wydruku KRS) widoczny będzie TYLKO kod przeważającej działalności. Tworząc umowę - możesz wprowadzić dowolną liczbę kodów PKD.

 1. Co oznacza informacja o konieczności wypełnienia informacji o zawieszeniu członka zarządu przy zakładaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?

Informacje o zawieszeniu członka zarządu wypełnia się we wniosku w kroku 3 w tabeli DANE OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ORGANU UPRAWNIONEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. Musisz najpierw wybrać osobę, dla której ma być wypełniona informacja o zawieszeniu, a następnie kliknąć klawisz Edytuj. W tym momencie możesz wprowadzić informację o zawieszeniu członka zarządu.

 1. W jakim czasie od podpisania dokumentu umowy spółki należy wysłać dokumenty do Sądu?

Dla elektronicznego wzorca umowy spółki z o.o. podpisanego w trybie S-24 termin opłacenia i wysłania dokumentów poprzez system do Sądu wynosi 7 dni.

Po tym terminie winna zostać podpisana nowa umowa.

 1. Co mam zrobić po opłaceniu wniosku?

Po opłaceniu wniosku należy w zakładce „Moje przedsiębiorstwa" sprawdzić status sprawy. Jeżeli sprawa ma status „Wysłany do sądu" - czekaj na informację z systemu, która potwierdzi nadanie sygnatury przez Sąd.

 1. Co oznacza zarządzenie/postanowienie z Sądu?

Treść orzeczeń z Sądu jest informacją o sposobie rozpatrzenia wniosku wysłanego do Sądu. W przypadku pytań odnośnie otrzymanych pism należy kontaktować się z Sądem Rejestrowym.

 1. Co zrobić jeśli nie otrzymałem sygnatury sprawy / korespondencji z Sądu?

W przypadku braku sygnatury/korespondencji skontaktuj się z Sądem, do którego złożono wniosek. Jeżeli Sąd wysłał sygnaturę/korespondencję, a nie ma stosownej informacji w zakładce Korespondencja, skontaktuj się z Działem Serwisu.

Korespondencja dla wniosków złożonych na portalu ekrs.ms.gov.pl jest dostępna w zakładce korespondencja po zalogowaniu się na stronie ekrs.ms.gov.pl

 1. Jak odczytać korespondencję przesłaną z Sądu?

Plik otrzymany z Sądu zapisz na lokalnym komputerze i otwórz jednym z programów służących do weryfikacji podpisu elektronicznego. Na stronie internetowej Narodowego Centrum Certyfikacji (http://www.nccert.pl/) znajduje się lista podmiotów uprawnionych do wystawiania bezpiecznych podpisów elektronicznych weryfikowanych kwalifikowanym certyfikatem. Podmioty te udostępniają darmowe oprogramowanie do weryfikacji bezpiecznego podpisu elektronicznego (odczytu).

W celu uzyskania pomocy przy instalacji i obsłudze oprogramowania służącego do weryfikacji podpisów należy skontaktować się z Infolinią konkretnego dostawcy.

 1. Dla jakich podmiotów można składać wnioski zmianowe?

Wnioski zmianowe można składać dla wszystkich spółek z o.o., jawnych i komandytowych zarejestrowanych drogą elektroniczną, z wyłączeniem spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca, której umowa została zmieniona w inny sposób niż przy wykorzystaniu wzorca.

 1. W jaki sposób złożyć dokumenty zmianowe dla spółek rejestrowanych w starym systemie ems.ms.gov.pl?

W przypadku spółek rejestrowanych w starym systemie S24 na stronie https://ems.ms.gov.pl wysłanie wniosku zmianowego jest możliwe jedynie w przypadku, gdy wcześniej nie była robiona żadna notarialna zmiana umowy, a także dostosowano kody PKD do nowych przepisów - art. 9.2  USTAWY z dnia 26 czerwca 2014 r o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw przedsiębiorcy mają obowiązek dostosować wpis PKD tak, aby w rejestrze występowało maksimum 10 pozycji PKD, w tym jedna pozycja określająca kod działalności przeważającej.

W celu dokonania zmiany należy przepisać treść umowy spółki do systemu ekrs.ms.gov.pl i ją podpisać. Po tym będzie możliwe generowanie dokumentów zmianowych.

 1. Jakich zmian w spółkach można dokonać poprzez system S24?

- dla spółki z o.o. można dokonać zmian: adresu, siedziby, kodów PKD, składu zarządu, składu Rady Nadzorczej, ustanowienie oddziału spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmian dotyczących właścicieli, zmian dotyczących kapitału, likwidacja spółki oraz zmiany poszczególnych § umowy spółki;

- dla spółki komandytowej można dokonać zmian: adresu, siedziby, kodów PKD, zmian dotyczących właścicieli, likwidacja spółki oraz zmiany poszczególnych § umowy spółki;

- dla spółki jawnej można dokonać zmian: adresu, siedziby, kodów PKD, zmian dotyczących właścicieli, likwidacja spółki oraz zmiany poszczególnych § umowy spółki.

 1. Jak otrzymać zwrot opłaty za wniosek w przypadku decyzji o zwrocie wniosku?

Złóż do właściwego wydziału KRS pismo o zwrot poniesionych kosztów. Wskaż numer sygnatury sprawy oraz imię i nazwisko osoby płacącej, a także numer konta, na który ma być dokonany zwrot opłaty.