Wersja kontrastowa  A  A  A 
 
Strona logowania

Proszę o zalogowanie się w celu pełnego dostępu do systemu.

Jeżeli nie masz konta, musisz je założyć. Konto można utworzyć wchodząc do kafla S24 na stronie głównej portalu eKRS. Z utworzonego konta masz dostęp do funkcjonalności portalu S24 oraz do funkcjonalności portalu do bezpłatnego zgłaszania dokumentów finansowych.

Wszystkie funkcje związane z zarządzaniem kontem (zmiana hasła, zmiana adres e-mail, usunięcie konta) są dostępne w zakładce „Moje konto” na kaflu S24, do którego możesz wejść ze strony głównej portalu eKRS.

Tu możesz bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych, a także zgłosić informację o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego.


Złożenie tu dokumentów zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców lub wzmianki o braku obowiązku sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. Formularz zgłoszenia oraz załączone kopie dokumentów wymagają  podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu.

Uwaga:
Podpisywanie zgłoszenia podpisem kwalifikowanym jest dopuszczalne tylko dla użytkowników posługujących się podpisem kwalifikowanym z identyfikatorem subskrybenta zawierającego dane PESEL.

Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie.

Jeśli posiadasz konto założone na portalu eKRS, np. w systemie S24, możesz się zalogować. Jeżeli używasz konta złożonego przed 15 marca 2018 r. i logujesz się pierwszy raz po 15 marca 2018 r. musisz dokonać autoryzacji konta „podpisując” je podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Autoryzacja konta jest czynnością jednorazową.

Możesz posiadać tylko jedno konto autoryzowane danym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym ePUAP.Aby autoryzować konto:

- wejdź do kafla S24 na stronie głównej portalu eKRS

- wejdź do zakładki „Moje konto”

- wybierz zakładkę „Autoryzacja”


19-07-2018
W związku z przeciążeniem systemu KRS mogą pojawić się problemy z działaniem systemu do Bezpłatnego Zgłaszania Dokumentów Finansowych, w tym z wyszukiwaniem numeru KRS - przy rejestracji nowego zgłoszenia. Za utrudnienia przepraszamy.


27-03-2018
W związku z koniecznością składania od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdań finansowych drogą elektroniczną informujemy, że w S24 składane są PŁATNE sprawozdania w postaci wniosku Z30 dla przedsiębiorców nie mających możliwości złożenia bezpłatnego sprawozdania. Jeżeli podmiot ma możliwość złożenia bezpłatnego sprawozdania należy skorzystać z opcji BEZPŁATNE ZGŁASZANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH – ta opcja widoczna jest po przejściu na stronę główną portalu.

Uwaga
Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga podpisania podpisem kwalifikowanym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Jeżeli zgłoszenie będzie podpisywane podpisem kwalifikowanym, wymagane jest zainstalowanie środowiska JAVA JRE. W przypadku braku powyższego oprogramowania należy postępować zgodnie z instrukcją:
Wersja: 1.0.2