Wyszukiwarka KRS
Każdy może wyszukać podmiot w KRS i uzyskać informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu lub odpisowi pełnemu (taka informacja zawiera także dane wykreślone).
Wyszukiwanie podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym nie wymaga posiadania konta w systemie.
S24 - Rejestracja spółki Inne wnioski
Przez portal S24 możesz złożyć wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej i spółki komandytowej. Możesz również dokonać zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach, a także wniosek o wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wzmianek o złożeniu sprawozdań finansowych i innych dokumentów.
Skorzystanie z portalu S24 wymaga posiadania konta w systemie.
Bezpłatne zgłaszanie dokumentów finansowych
Tu możesz bezpłatnie złożyć sprawozdania finansowe i inne dokumenty do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Złożenie tu dokumentów zwalnia Cię z obowiązku złożenia na portalu S24 płatnego wniosku o wpis wzmianek o złożeniu dokumentów finansowych w dziale 3 rejestru przedsiębiorców.
Zgłoszenie dokumentów finansowych wymaga posiadania konta w systemie.
Przeglądarka dokumentów finansowych
Każdy może bezpłatnie wyszukać i pobrać dokument finansowy podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Aby wyszukać dokument finansowy musisz znać numer KRS podmiotu.
Wyszukiwanie dokumentów finansowych nie wymaga posiadania konta w systemie.
01-03-2024
Szanowni Państwo,
Departament Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że w terminie od 22 marca 2024r. godz. 16:00 do 25 marca 2024r. godz. 6:00 planowana jest przerwa techniczna w działaniu systemów teleinformatycznych Ministerstwa Sprawiedliwości.
19-02-2024
W razie błędnego przekierowania w trakcie realizacji płatności prosimy nie dokonywać zakupu znaków opłaty sądowej. Proces płatności należy powtórzyć.
30-09-2022
W związku z problemami technicznymi występującymi w systemie Repozytorium Dokumentów Finansowych uprzejmie informujemy, że dokumenty finansowe dostępne w Przeglądarce Dokumentów Finansowych mogą sporadycznie prezentować się bez wszystkich podpisów złożonych pod przedmiotowymi dokumentami ( dotyczy to wyłącznie podpisów zewnętrznych oraz dokumentów składanych w okresie od grudnia 2021 do sierpnia 2022).
W przypadku zaobserwowania powyższej sytuacji prosimy o pilny kontakt z I Linią Wsparcia pod nr telefonu 71 748 96 00 tonowo 1 potem 3 lub mailowo na adres: krs@ms.gov.pl
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.
06-09-2021
W związku z obowiązkiem od 1 lipca 2021 roku składania wszelkich wniosków do Wydziałów KRS drogą elektroniczną informujemy, że dla podmiotów rejestrowanych drogą tradycyjną (papierową) powstał Portal Rejestrów Sądowych https://prs.ms.gov.pl za pośrednictwem, którego składane są wnioski.
02-07-2021
Opłaty od wniosków składanych do Wydziałów KRS:
Opłaty sądowe (wpis sądowy + opłata za publikację wpisu w MSiG) od wniosków składanych do Wydziałów KRS za pośrednictwem systemu „S-24” (https://ekrs.ms.gov.pl) wnoszone są na konto dochodów budżetowych Sądu Apelacyjnego w Krakowie (nr rachunku: 88 1010 1270 0010 7822 3100 0000) wyłącznie przy pomocy mechanizmów umożliwiających wniesienie opłaty udostępnionych w systemie teleinformatycznym.
12-03-2020
Zgłoszenia wysyłane drogą elektroniczną w celu umożliwienia sprawniejszej obsługi powinny zawierać minimum:
  • Dane kontaktowe (Imię, Nazwisko i/lub instytucja, prawidłowy adres e-mail, nr telefonu).
  • Nazwę systemu operacyjnego i jego wersję (np. Windows 7, Windows 10, OS MAC 10.13).
  • Nazwę przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer 11, Mozilla Firefox 59.0.2 (64 bity), Google Chrome 65.0.3325.181)
  • Czas wystąpienia błędu: datę, godzinę.
  • Miejsce wystąpienia błędu: na jakim oknie/ formatce wystąpił błąd: (np. Moje konto, Moje przedsiębiorstwa, podczas wypełniania kroku 3. Umowy spółki, składania podpisu, opłaty itp.)
  • Widok ekranu z błędem (Print Screen).
  • Dla już zgłoszonych wcześniej spraw otrzymany z systemu numer zgłoszenia w temacie wiadomości mailowej.
Za utrudnienia przepraszamy.
28-03-2019
Ministerstwo Sprawiedliwości nie wypowiada się w zakresie obowiązków sprawozdawczych wobec innych urzędów . Przepis dotyczący TERMINU SKŁADANIA sprawozdań finansowych do KRS - NIE uległ zmianie od kilku lat Art. 69 ustawy o rachunkowości : Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego (…) a także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
19-02-2019
System teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości obsługujący przyjmowanie dokumentów finansowych - został dostosowany do przyjęcia sprawozdań finansowych sporządzonych po dniu 1 października 2018 r. w plikach i formatach wskazanych na stronie Ministerstwa Finansów. Wszelkie zapytania dotyczące sposobu sporządzenia i podpisywania dokumentów finansowych należy kierować wyłącznie do MINISTERSTWA FINANSÓW, DOSTAWCÓW PODPISÓW KWALIFIKOWANYCH BĄDŹ INFOLINII EPUAP Ministerstwo Sprawiedliwości odpowiada za funkcjonalność systemu teleinformatycznego w zakresie przyjęcia poszczególnych gotowych, prawidłowo utworzonych i podpisanych dokumentów. Centrum Wsparcia Technicznego KRS nie udziela pomocy przy tworzeniu plików sprawozdań i podpisywaniu ich podpisem kwalifikowanym czy profilem zaufanym EPUAP.
24-10-2018
W związku z koniecznością składania od dnia 15 marca 2018 roku sprawozdań finansowych drogą elektroniczną informujemy, że w S24 składane są PŁATNE sprawozdania w postaci wniosku Z30 dla przedsiębiorców nie mających możliwości złożenia bezpłatnego sprawozdania. Jeżeli podmiot ma możliwość złożenia bezpłatnego sprawozdania należy skorzystać z opcji BEZPŁATNE ZGŁASZANIE DOKUMENTÓW FINANSOWYCH – ta opcja widoczna jest po przejściu na stronę główną portalu.
01-10-2018
Od 1 października 2018 r. zmieniają się zasady sporządzania i składania dokumentów finansowych do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Dalsze informacje na ten temat znajdziesz po wejściu do zakładki „Bezpłatne składanie dokumentów finansowych”.